Direct contact? Bel: 036 - 531 02 89

Home > Over de Ark

Over christelijke basisschool de Ark

Christelijke basisschool "De Ark"  is een basisschool in Almere-Haven. Het is één van de 18 scholen van Stichting Prisma. De school is gelegen in de wijk "De Hoven". Onze kinderen komen vooral uit deze wijk, maar ook uit de omliggende wijken trekt de school kinderen aan. Het leerlingaantal van de Ark is stabiel te noemen en ligt rond de 180 leerlingen.

De verhalen uit de Bijbel helpen ons vandaag en in de toekomst bij het maken van keuzes, het omgaan met en het openstaan voor de ander. De boodschappen van Jezus leren ons liefhebben, vergeven, eerlijk te zijn en met vertrouwen de wereld te ontdekken. Deze waarden en normen krijgen betekenis doordat wij ze koppelen aan dagelijkse situaties. Wij leren respect te hebben voor alle geloven en culturen. 

Het team bestaat uit leerkrachten, een leraarondersteuner, onderwijsassistenten, een administratief medewerker, vakleerkracht bewegingsonderwijs, gastvrouw, een intern begeleider en een directeur.  Wij hebben acht groepen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel in combinatie met lessen zelfstandig werken. Tijdens deze lessen gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met hun eigen ontwikkelingsdoelen waardoor de leerkracht tijd heeft om extra instructie te geven of preteaching toe te passen. De handelingsplannen die zijn opgesteld voor de kinderen, worden door de leerkracht uitgevoerd en ondersteund door de leraarondersteuner en/of onderwijsassistent.
Op de Ark krijgen de leerlingen Engels van groep 1 t/m 8.