Direct contact? Bel: 036 - 531 02 89

Home > Voor de ouders > Sterk in de Wijk

Sterk in de Wijk

De Ark doet mee aan de pilot "Sterk in de Wijk"Het doel van deze pilot is om op een laagdrempelige manier te zorgen dat kinderen samen met hun ouders zo vroeg en adequaat mogelijk ondersteuning krijgen die passend is bij een hulpvraag. Dit houdt in dat de IB-er samenwerkt met een jeugdverpleegkundige van JGZ . Daarnaast hebben wij 1 dagdeel per week een Sterk in de klas (SidK) medewerker op school. De Ib-er en jeugdverpleegkundige bekijken de hulpvraag en zetten in overleg met ouders d.m.v. korte lijntjes passende hulp in. Het kan zijn dat een korte hulpvraag direct opgepakt kan worden door één van hen of door de Sterk in de klas-medewerker. Ook kan er verwezen worden naar Oké op school, Intraverte, opvoedadviseur, jeugdarts of andere ondersteuning van het sociaal domein. Hierdoor voorkom je dat lastige situaties groter worden en andere vormen van jeugdhulp ingezet moeten worden.