Direct contact? Bel: 036 - 531 02 89

Home > Voor de ouders > Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De penningmeester van de MR beheert de ouderbijdrage. Dit is een financiële bijdrage die van de ouders gevraagd wordt. Deze bijdrage is vrijwillig, maar hij is voor de school onontbeerlijk. De ouderbijdrage bedraagt €62,50 per kind. Van dit geld worden diverse zaken betaald die niet uit de onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden. Te denken valt daarbij aan het schoolreisje,  vieringen met Sinterklaas, Kerst en Pasen. Voor de kinderen van groep 7 & 8 komt hier €55,- extra bij in verband met de teambuildingsdagen. Elk schooljaar wordt op basis van de begroting de ouderbijdrage voor vastgesteld door de MR. In de eerste maandbrief van het jaar kunt u terugvinden hoe hoog het bedrag is van de ouderbijdrage.

De school werkt met een automatische incasso voor het innen van de ouderbijdrage. U krijgt aan het begin van het schooljaar een formulier waarop u kunt aangeven hoe u de ouderbijdrage geïncasseerd wilt hebben. Komt uw kind later op school of verlaat het de school gaandeweg het schooljaar, dan wordt er een gedeelte van de bijdrage gevraagd c.q. terugbetaald.

En de penningmeester: penningmeester@ark-almere.nl