Direct contact? Bel: 036 - 531 02 89

Home > Voor de ouders > Kanjertraining

Kanjertraining

De Kanjertraining is een volwaardige methode en bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren. Met de Kanjertraining streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Alle leerlingen worden gevolgd aan de hand van het bij de kanjertraining behorende leerlingvolgsysteem KanVas. Daarnaast vullen we tweemaal per jaar een sociogram in om goed zicht te houden op de groepsdynamiek van de leerlingen.

Voor meer informatie klikt u op het onderstaande logo.