Direct contact? Bel: 036 - 531 02 89

Home > Voor de ouders > Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De taken van de MR zijn:  

  • bespreken van allerlei zaken betreffende de school, op algemeen, organisatorisch en onderwijskundig gebied.  
  • zitting hebben in de sollicitatiecommissie.  
  • betrokken zijn bij het opstellen van het schoolplan en het format  

Voor vragen is de MR ook bereikbaar via dit mailadres: mr@ark-almere.nl