OR De Ark


Wat is de OR?
De OR is de ouderraad van de @rk. De OR komt zo’n 6 maal per schooljaar bij elkaar om met elkaar allerlei praktische zaken te regelen voor de school. Zij houdt zich vooral bezig met het organiseren van allerlei extra activiteiten in de school. Verder denkt de raad mee over zaken die in de school leven en probeert het oplossingen te bedenken voor allerhande zaken.

De raad bestaat uit een aantal deelcommissies, die zich met afzonderlijke terreinen bezig houden. Voorbeelden hiervan zijn: de feesten en de klussencommissie.

Wie zitten in de OR?
Dit schooljaar zitten de volgende mensen in de OR van de Ark:

Martin Baas - voorzitter
Gatoena Melkoemjan
Claudia Ewaart
Sharon Bommer
Dave Roelvink
Saskia Kouters
Mariska Slingerland

Namens het team zitten Daniëlle en Petra in de OR.