Waar we voor staan


Protestants christelijke basisschool "De Ark"  is een basisschool in Almere-Haven. De school is gelegen in de wijk "De Hoven". Onze kinderen komen vooral uit deze wijk, maar ook uit de omliggende wijken trekt de school kinderen aan. Het leerlingaantal van de Ark is stabiel te noemen en ligt rond de 200 leerlingen.

Het schoolgebouw is voorzien van kleurrijke vlakken aan de buitenzijde die in het binneninterieur terugkomen als kleurstelling in de deuren. Hiervoor is een rood met geel kleurenpalet gekozen, waardoor de school een zonnige uitstraling heeft. De school bestaat uit negen leslokalen (waarvan acht voorzien van een digitaal schoolbord), een speellokaal, een open ruimte en diverse kleine ruimtes voor directie, IB en administratie. De school  heeft een groot, met groen omzoomd schoolplein waardoor het een dorpse uitstraling heeft. Er is een gymzaal op loopafstand die gedeeld wordt met een andere school.

De Ark wordt bezocht door leerlingen uit zeer verschillende milieus. Daar proberen wij in het aanbod van ons onderwijs zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dit geldt ook voor de keuze van methodes en doelen. De Ark ontwikkelt zich als een school waar veel aandacht is voor de individuele leerbehoeften van het kind. ICT wordt steeds meer ingezet als ondersteuning. De kinderen werken met Ipads op hun eigen niveau en er is ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Op de Ark zijn vijftien mensen werkzaam. Het team bestaat uit tien leerkrachten, een onderwijsassistente, een administratief medewerker, een conciërge, een intern begeleider en een directeur. Ook is beperkt een administratieve kracht aanwezig. Dit schooljaar hebben we acht groepen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel in combinatie met lessen zelfstandig werken (taaktijd). Tijdens deze lessen gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met hun eigen ontwikkelingsdoelen waardoor de leerkracht tijd heeft om extra instructie te geven, preteaching toe te passen of highteaching (pluswerk) vorm te geven. De handelingsplannen die zijn opgesteld voor de kinderen, worden dus door de leerkracht zelf uitgevoerd.